• عنوان سند : رونوشت تصویب نامۀ هیئت وزیران در بارۀ استخدام فارغ التحصیلان دانشکدۀ صنعتی و هنرستان های دولتی
  • شماره سند : ۲۴۰۰۳۴۵۹۵
  • تاریخ سند : ۱۳۱۷/۰۴/۱۹
  • تعداد صفحات : ۱

رونوشت تصویب نامۀ هیئت وزیران در بارۀ استخدام فارغ التحصیلان دانشکدۀ صنعتی و هنرستان های دولتی

  • شماره : ۲۴۰۰۳۴۵۹۵

  • تاریخ : ۱۳۱۷/۰۴/۱۹

  • تعداد بازدید : 244

در این سند، تصویب ­نامۀ هیئت ­وزیران در بارۀ استخدام فارغ ­التحصیلان دانشکدۀ­ صنعتی و هنرستان ­های دولتی، به ادارۀ بازرسی کل وزارت مالیه ابلاغ شده است. بر اساس این تصویب ­نامه، مادامی که وزارت صناعت و معادن به این فارغ ­التحصیلان نیاز دارد، اشتغال آن­ها در وزارتخانه­ ها و بنگاه ­های دولتی و ملی منوط به موافقت قبلی وزارت مذکور است.