• عنوان سند : بخش‌نامه تغيير نام مركز اسناد ملی به مركز اسناد انقلاب اسلامی
  • شماره سند : ۱-۲۳۶۰۵-۲۹۳
  • تاریخ سند : ۱۳۵۸/۱۱/۱۵
  • تعداد صفحات : ۱

بخش‌نامه تغيير نام مركز اسناد ملی به مركز اسناد انقلاب اسلامی

  • شماره : ۱-۲۳۶۰۵-۲۹۳

  • تاریخ : ۱۳۵۸/۱۱/۱۵

  • تعداد بازدید : 141

طبق مصوبه 58/10/29  كميسيون شماره يك شورای انقلاب نام «مركز اسناد ملی» محل نگهداری اسناد ساواك منحله بخاطر وجود موسسه ديگری با همين نام و با وظايفی ديگر  به «مركز اسناد انقلاب اسلامی» تغيير يافت.