• عنوان سند : ارسال لايحه جديد« قانون تنظيم پول ايران» از سوي اداره ضرابخانه به وزير ماليه
  • شماره سند : ۵۸۰۷-۲۴۰
  • تاریخ سند : ۱۳۰۷/۱۱/۰۶
  • تعداد صفحات : ۱

ارسال لايحه جديد« قانون تنظيم پول ايران» از سوي اداره ضرابخانه به وزير ماليه

  • شماره : ۵۸۰۷-۲۴۰

  • تاریخ : ۱۳۰۷/۱۱/۰۶

  • تعداد بازدید : 45

اين سند نامه اداره ضرابحانه دولتی وزارت ماليه به فيروز ميرزا وزير ماليه است كه در آن اشاره به ارسال يك فقره لايحه«قانون تنظيم پول رايج ايران» شده است. نامه به فايده اين لايحه خصوصا ماده 16 آن در ممانعت از سوء استفاده  شماری نسبت به مسكوكات با معيوب‌سازی عمدی آن‌ها پرداخته و تعيين نرخ ثابت برای مسكوك معيوب را از امتيازات اين قانون برای جلوگيری از متضرر شدن دولت درعمليات تجديد مسكوكات دانسته است.