• عنوان سند : بخش‌نامه در باره چگونگی مسافرت خارجی مستخدمان مشمول نظام وظيفه
  • شماره سند : ۲۰۶۵۲-۲۴۰
  • تاریخ سند : ۱۳۱۶/۱۰/۲۹
  • تعداد صفحات : ۱

بخش‌نامه در باره چگونگی مسافرت خارجی مستخدمان مشمول نظام وظيفه

  • شماره : ۲۰۶۵۲-۲۴۰

  • تاریخ : ۱۳۱۶/۱۰/۲۹

  • تعداد بازدید : 54

اين سند بخشنامه‌ای است كه محمود جم رئيس الوزرا  به وزارت ماليه فرستاده است و در آن سفارش كرده است كه ادارات كشور در مورد صدور گذرنامه برای مستخدمان خود كه مشمول نظام وظيفه هستند و به مسافرت خارجی می روند  اداره نظام وظيفه عمومی را مطلع سازند.