• عنوان سند : مكاتبه با استانداری بوشهر در باره مهاجرت ده‌ها فلسطينی به ايران زمان انقلاب فلسطين و وضعيت آن‌ها
  • شماره سند : ۳۴۰۵-۲۹۰
  • تاریخ سند : ۱۳۲۸/۱۰/۱۱
  • تعداد صفحات : ۱

مكاتبه با استانداری بوشهر در باره مهاجرت ده‌ها فلسطينی به ايران زمان انقلاب فلسطين و وضعيت آن‌ها

  • شماره : ۳۴۰۵-۲۹۰

  • تاریخ : ۱۳۲۸/۱۰/۱۱

  • تعداد بازدید : 82

اين سند نامه استاندار استان هفتم به فرمانداری بوشهر است كه در آن وضعيت عده‌ای از اعراب ساكن فلسطين كه موقع انقلاب فلسطين از آن سرزمين به تهران و تبريز و شيراز  آمدند و قصد رفتن به گرمسيرات  را دارند اعلام شده است. آنان شصت نفر به سرپرستی سيد حافظ و دوازده نفر به سرپرستی ابراهيم حيدری هستند و در مسير حركتشان وارد كازرون شدند و قصد رفتن به فامور و دشستان را دارند و در سند خواسته شده كه در مورد وضعيت و حركت و سكون آن ها تحقيق شود.