• عنوان سند : بخش‌نامه وزارت دارايی در باره وضعيت حقوق مشمولين نظام وظيفه شاغل در اداره‌ها بر اساس درخواست اداره نظام وظيفه
  • شماره سند : ۲۱۵۱۷-۲۴۰
  • تاریخ سند : ۱۳۱۷/۱۰/۱۰
  • تعداد صفحات : ۱

بخش‌نامه وزارت دارايی در باره وضعيت حقوق مشمولين نظام وظيفه شاغل در اداره‌ها بر اساس درخواست اداره نظام وظيفه

  • شماره : ۲۱۵۱۷-۲۴۰

  • تاریخ : ۱۳۱۷/۱۰/۱۰

  • تعداد بازدید : 111

اين سند متن آماده و يكسان رئيس كل اداره كارگزينی وزارت دارائی به ادارات و بنگاه‌ها است كه در آن توضيح اداره نظام وظيفه، درخصوص مشمولينی كه تا آخر در1317 ورقه آماده به خدمت خود را ارائه دهند، ادامه خدمت و دريافت حقوقشان بلامانع خواهد بود، آمده است.