• عنوان سند : اصلاحيه اساسنامه شورای عالی تربيت بدنی و تفريحات سالم آموزشگاه‌های كشور
  • شماره سند : ۴۱۶۰۱-۲۹۷
  • تاریخ سند : ۱۳۴۶/۱۰/۰۵
  • تعداد صفحات : ۱

اصلاحيه اساسنامه شورای عالی تربيت بدنی و تفريحات سالم آموزشگاه‌های كشور

  • شماره : ۴۱۶۰۱-۲۹۷

  • تاریخ : ۱۳۴۶/۱۰/۰۵

  • تعداد بازدید : 57

در اين سند حسن صدر مديركل تربيت بدنی بخش‌نامه اصلاح تبصره 1 ماده 19 اساسنامه شورای عالی تربيت بدنی و تفريحات سالم  آموزشگاه‌های كشور را اعلام كرد تا به ادارات‌كل وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شود. در اين اصلاحيه رئيس سازمان تربيت بدني نايب رئيس شورا و مديركل تربيت بدنی و دبير كل شورای عالی تربيت بدنی می باشد و خزانه دار با اخذ رأی برای دو سال انتخاب می­ شود.