• عنوان سند : گزارش عملكرد شهربانی استان يزد در باره آلودگی هوا
  • شماره سند : ۲۹۳۰۱۴۵۴۱
  • تاریخ سند : ۱۳۵۶/۱۰/۰۵
  • تعداد صفحات : ۱

گزارش عملكرد شهربانی استان يزد در باره آلودگی هوا

  • شماره : ۲۹۳۰۱۴۵۴۱

  • تاریخ : ۱۳۵۶/۱۰/۰۵

  • تعداد بازدید : 67

سند، حاوی گزارش شهربانی استان يزد، به استانداری آن استان است، در متن گزارش كارهای انجام شده از سوی يگان آن نيرو درباره آلودگي هوا در سه ماهه سوم سال 1356ش. بيان شده است.

از جمله كارهای انجام شده از سوی آن يگان عبارت است از معاينه وسايل نقليه از سوی افسران،

برخورد با رانندگان اتومبيل‌های دارای نقص فنی و دودزا؛ هماهنگی و بازديد از چراغ‌های راهنمايی به منظور بهبود ترافيك و نصب چراغ در برخي مسيرها.