• عنوان سند : ابلاغ تغيير نام مجتمع پتروشيمی ايران نيپون به مجتمع پتروشيمی فارابی
  • شماره سند : ۲۹۳۰۲۱۶۶۲
  • تاریخ سند : ۱۳۶۷/۱۰/۰۴
  • تعداد صفحات : ۱

ابلاغ تغيير نام مجتمع پتروشيمی ايران نيپون به مجتمع پتروشيمی فارابی

  • شماره : ۲۹۳۰۲۱۶۶۲

  • تاریخ : ۱۳۶۷/۱۰/۰۴

  • تعداد بازدید : 55

در اين سند جمشيد شريفی اصفهانی جانشين مدير عامل و رئيس مجتمع پتروشيمی فارابی تغيير نام آن مجتمع را از مجتمع پتروشيمی ايران-نيپون  به پتروشيمی فارابی، كه با تصويب مجمع عمومی عادی آن انجام شد، به سرپرست فرمانداری شهرستان ماهشهر اعلام و درخواست كرده است كه اين خبر را به واحدهای تابعه اعلام نمايند.