• عنوان سند : بودجه مريضخانه بلدی آمل
  • شماره سند : ۲۹۰۰۰۷۷۳۹
  • تاریخ سند : ۱۳۱۳/۰۹/۱۶
  • تعداد صفحات : ۱

بودجه مريضخانه بلدی آمل

  • شماره : ۲۹۰۰۰۷۷۳۹

  • تاریخ : ۱۳۱۳/۰۹/۱۶

  • تعداد بازدید : 62

سند، در بردارنده صورت بودجه مريضخانه بلديه آمل در سال 1313ش. و اعتبارات پيش ­بينی شده برای تكميل آن در سال 1314ش. است كه طبيب مريضخانه به رئيس صحيه كل مملكتی ارسال كرده است. در آن فهرست حقوق ماهيانه نيروی انسانی نظير پزشك، دواساز، قابله، مدير، پرستار، بازرس، آشپز، رخت­شو و سرايدار اعلام شده است. در بخش ديگری از سياهه، مقدار اعتبار لازم به منظور تهيه مطبوعات و لوازم­ التحرير، سوخت و روشنايی، لوازم جراحی، لوازم و لباس بيماران همراه با هزينه­ های مرمت مريضخانه پيش ­بينی شده است. در پايان، 10هزار ريال اعتبار نيز برای تكميل ساختمان نيمه­ كاره غسالخانه شهر درخواست شده است.