• عنوان سند : آگهی شهرداری بافق، در باره مراجعه افراد سرشماری نشده به سازمان سرشماری شهرستان یزد
  • شماره سند : ۲۹۳۰۱۱۲۶۱
  • تاریخ سند : ۱۳۴۵/۰۹/۰۶
  • تعداد صفحات : ۱

آگهی شهرداری بافق، در باره مراجعه افراد سرشماری نشده به سازمان سرشماری شهرستان یزد

  • شماره : ۲۹۳۰۱۱۲۶۱

  • تاریخ : ۱۳۴۵/۰۹/۰۶

  • تعداد بازدید : 61

شهرداری بافق پس از اتمام سرشماری حوزه يزد، از افراد جامانده درخواست كرده تا خود را به سازمان سرشماری شهرستان يزد معرفی نمايند.