• عنوان سند : بخشنامه وزارت دارائی، در خصوص لزوم تعيين دقيق مقصد كارمندان اعزامی به خارج از كشور به هنگام درخواست صدورگذرنامه
  • شماره سند : ۲۴۰۰۰۸۷۳۶
  • تاریخ سند : ۱۳۱۸/۰۶/۱۸
  • تعداد صفحات : ۱

بخشنامه وزارت دارائی، در خصوص لزوم تعيين دقيق مقصد كارمندان اعزامی به خارج از كشور به هنگام درخواست صدورگذرنامه

  • شماره : ۲۴۰۰۰۸۷۳۶

  • تاریخ : ۱۳۱۸/۰۶/۱۸

  • تعداد بازدید : 188

در اين بخشنامه، وزارت دارائی طي بخشنامه‌ای رونوشت مصوبه هئيت دولت را در مورد لزوم بيان دقيق مقصد كاركنان اعزامی سازمان‌ها به كشورهای بيگانه در نامه درخواست اداره‌ها به نخست‌وزيری، اعلام كرده است تا از مشكلات بعدی كاسته شود.