• عنوان سند : گزارش استاندار استان اول در خصوص دمكرات‌ها
  • شماره سند : ۲۹۳۰۰۲۳۲۲
  • تاریخ سند : ۱۳۲۵/۰۶/۲۸
  • تعداد صفحات : ۱

گزارش استاندار استان اول در خصوص دمكرات‌ها

  • شماره : ۲۹۳۰۰۲۳۲۲

  • تاریخ : ۱۳۲۵/۰۶/۲۸

  • تعداد بازدید : 226

در اين گزارش، كه خطاب به وزارت كشور نگاشته شده، به اقدامات به عمل آمده در جلوگيری از عمليات دمكرات‌ها در ييلاقات گيلان و مذاكره با دكتر جاويد، استاندار آذربايجان، اشاره شده است.