• عنوان سند : بخشنامه وزارت امور خارجه، در مورد خسارات جنگ جهانی دوم
  • شماره سند : ۲۴۰۰۱۰۸۲۷
  • تاریخ سند : ۱۳۲۴/۰۶/۱۰
  • تعداد صفحات : ۱

بخشنامه وزارت امور خارجه، در مورد خسارات جنگ جهانی دوم

  • شماره : ۲۴۰۰۱۰۸۲۷

  • تاریخ : ۱۳۲۴/۰۶/۱۰

  • تعداد بازدید : 259

اين بخشنامه از سوي وزير امورخارجه، خطاب به كلية وزارتخانه‌ها نگاشته شده و حاوي دستور وزير امور خارجه، در مورد تهية گزارش جامعي از كمك‌هائي است، كه هر يك از وزارتخانه‌ها در طول مدت جنگ به متفقين كرده‌اند.