• عنوان سند : گزارش وزير دارائی، در مورد اقدامات شركت سابق نفت
  • شماره سند : ۲۴۰۰۰۵۹۰۷
  • تاریخ سند : ۱۳۳۱/۰۶/۰۶
  • تعداد صفحات : ۱

گزارش وزير دارائی، در مورد اقدامات شركت سابق نفت

  • شماره : ۲۴۰۰۰۵۹۰۷

  • تاریخ : ۱۳۳۱/۰۶/۰۶

  • تعداد بازدید : 151

در اين گزارش كه خطاب به وزارت كشور نگاشته شده است، اعلام شده كه عمال شركت سابق نفت، با كمك اداره اطلاعات سفارت انگليس، اقدام به استخدام كارگران بيكار و ناراضي، برای ايجاد تحريك و آتش زدن خرمن‌ها در روستاها كرده است.

هدف اين افراد، تحريك افكار عمومی، تلقين كمبود مواد غذائی و تشويق عموم به ذخيره مواد غذائی ذكر شده است و از وزارت كشور درخواست شده كه اقدامات لازم در اين خصوص به عمل آيد.