• عنوان سند : بخشنامه نخست‌وزيری و ابلاغ دستور شاه
  • شماره سند : ۳۱۰۰۰۰۴۴۹
  • تاریخ سند : ۱۳۰۹/۰۶/۰۳
  • تعداد صفحات : ۱

بخشنامه نخست‌وزيری و ابلاغ دستور شاه

  • شماره : ۳۱۰۰۰۰۴۴۹

  • تاریخ : ۱۳۰۹/۰۶/۰۳

  • تعداد بازدید : 86

سند، بخشنامه صادره از نخست‌وزيری، برای اطلاع به وزارتخانه‌ها است كه طی آن، دستور شاه برای اعطای اختيارات تامه، در اصلاح امور ماليه، به آقای تقی زاده، ابلاغ شده است.