• عنوان سند : بخشنامه نخست‌وزيری و ابلاغ دستور شاه
  • شماره سند : ۳۱۰۰۰۰۴۴۹
  • تاریخ سند : ۱۳۰۹/۰۶/۰۳
  • تعداد صفحات : ۱

بخشنامه نخست‌وزيری و ابلاغ دستور شاه

  • شماره : ۳۱۰۰۰۰۴۴۹

  • تاریخ : ۱۳۰۹/۰۶/۰۳

  • تعداد بازدید : 212

سند، بخشنامه صادره از نخست‌وزيری، برای اطلاع به وزارتخانه‌ها است كه طی آن، دستور شاه برای اعطای اختيارات تامه، در اصلاح امور ماليه، به آقای تقی زاده، ابلاغ شده است.