• عنوان سند : آئين نامه مراسلات و بايگانی
  • شماره سند : ۱-۲۳۰۰۰۱۱۱۶
  • تاریخ سند : ۱۳۲۳/۰۴/۳۱
  • تعداد صفحات : ۱

آئين نامه مراسلات و بايگانی

  • شماره : ۱-۲۳۰۰۰۱۱۱۶

  • تاریخ : ۱۳۲۳/۰۴/۳۱

  • تعداد بازدید : 214

بر اساس آئين­ نامه صادر شده، وزارت دارائی به همه اداره­ ها دستور داده است در پاسخ به نامه­ های نمايندگان مجلس شورای ملي، توجه مخصوص داشته باشد و با فوريت جواب آن­ها را صادر نمايند و در صورت نداشتن پاسخ قطعی، وصول نامه اعلام شود. تلگراف­ ها و يادداشت مذاكرات ارسالی نمايندگان به وزارت­خانه­ ها و صاحب ­منصبان آن­ نيز، مشمول آئين ­نامه صادره می باشد.