• عنوان سند : تصويب ميزان حقوق تلفنچی ها در جلسه هيئت وزيران
  • شماره سند : ۲۳۰۰۰۱۱۱۶
  • تاریخ سند : ۱۳۲۳/۰۴/۱۹
  • تعداد صفحات : ۱

تصويب ميزان حقوق تلفنچی ها در جلسه هيئت وزيران

  • شماره : ۲۳۰۰۰۱۱۱۶

  • تاریخ : ۱۳۲۳/۰۴/۱۹

  • تعداد بازدید : 177

در اين سند، هيئت وزيران ميزان حقوق تلفن­چي­ ها را تصويب و ابلاغ كرده است. حداقل حقوق تلفن­چي متصدی صفحه تقسيم شماره ­های وزارت­خانه ­ها، اداره و بنگاه­های دولتی، بر اساس اين مصوبه ماهيانه 800 ريال است. همچنين به تلفنچی كه علاوه بر تصدی صفحه تقسيم، وظيفه تعمير و نصب دستگاه­های تلفن را دارد 1100 ريال پرداخت مي ­شود و حقوق سرتلفنچی ماهيانه 1600 ريال است. در تصويب ­نامه قيد شده است كه حقوق دريافتی تلفن­چي ­ها، قبل از تصويب­نامه ياد شده، كاهش داده نمي­ شود.