• عنوان سند : دستور وزارت مالیه مبنی بر پرداخت عوارض غلات در شهر مقصد
  • شماره سند : ۱-۲۴۰۰۱۸۶۱۵
  • تاریخ سند : ۱۳۱۶/۰۴/۰۸
  • تعداد صفحات : ۱

دستور وزارت مالیه مبنی بر پرداخت عوارض غلات در شهر مقصد

  • شماره : ۱-۲۴۰۰۱۸۶۱۵

  • تاریخ : ۱۳۱۶/۰۴/۰۸

  • تعداد بازدید : 336

 در این بخشنامه، وزارت مالیه با توجه به گزارش­های دریافتی از شعب تثبیت نرخ غله، در خصوص اختلاف در استرداد عوارض شهرداری از گندم ­هائی که این شعب به سایر مناطق حمل می­کنند، دستور داده است عوارض شهرداری هر مقدار گندم حمل شده از انبارهای تثبیت غله به سایر ولایات، از مالیۀ مبدأ به ادارۀ تثبیت غلۀ محل، تحویل داده شود تا ادارۀ تثبیت بتواند عوارض آن­ها را در شهر مقصد پرداخت کند. همچنین، وزارت مالیه به ادارات مالیه تأکید کرده است در استرداد عوارض یاد شده، تأخیری ایجاد نکند.