• عنوان سند : درخواست اعزام پزشک به نوشهر
  • شماره سند : ۲۹۰۰۰۸۲۲۳
  • تاریخ سند : ۱۳۲۷/۰۴/۰۵
  • تعداد صفحات : ۱

درخواست اعزام پزشک به نوشهر

  • شماره : ۲۹۰۰۰۸۲۲۳

  • تاریخ : ۱۳۲۷/۰۴/۰۵

  • تعداد بازدید : 200

در این سند، استاندار استان دوم با توجه به انتقال دکتر بهجت، رئیس بهداری نوشهر و نگرانی اهالی از بیماری مالاریا در تابستان، از وزارت کشور درخواست کرده اقدام لازم برای اعزام پزشک به نوشهر را انجام دهند.