• عنوان سند : ابلاغ مصوبه هئيت‌وزيران در خصوص واگذاري اراضی خالصه اوين براي احداث ساختمان مدرسه عالی دختران
  • شماره سند : ۲۹۷۰۰۸۷۱۷
  • تاریخ سند : ۱۳۴۶/۰۴/۰۳
  • تعداد صفحات : ۱

ابلاغ مصوبه هئيت‌وزيران در خصوص واگذاري اراضی خالصه اوين براي احداث ساختمان مدرسه عالی دختران

  • شماره : ۲۹۷۰۰۸۷۱۷

  • تاریخ : ۱۳۴۶/۰۴/۰۳

  • تعداد بازدید : 1017

در اين سند، وزير مشاور، مصوبه هيئت وزيران در خصوص واگذاری پنجاه هزار متر مربع از اراضی خالصه اوين به وزارت آموزش و پرورش را برای احداث مدرسه عالی دختران به وزارت كشاورزی اعلام كرده است. همچنين در تصويب ­نامه تصريح شده است، در صورتی كه وزارت آموزش و پرورش در مدت يك سال اقدام به احداث اين ساختمان نكرد، اراضي مورد اشاره مسترد مي­ گردد.