• عنوان سند : طرح تشکیل شورایعالی نظارت بر توسعه مناطق ساحلی دریای خزر
  • شماره سند : ۲۳۰۰۰۷۸۳۱-۱
  • تاریخ سند : ۱۳۵۳/۱۱/۲۷
  • تعداد صفحات : ۳

طرح تشکیل شورایعالی نظارت بر توسعه مناطق ساحلی دریای خزر

  • شماره : ۲۳۰۰۰۷۸۳۱-۱

  • تاریخ : ۱۳۵۳/۱۱/۲۷

  • تعداد بازدید : 61

اين سند نامه وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر به سازمان برنامه و بودجه است که در آن اعلام شده است که هیئت وزیران بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و موافقت وزارت کشور طرح "تشکیل شورایعالی و نظارت بر توسعه مناطق ساحلی دریای خزر" را به تصویب رساند. این طرح سیزده ماده دارد و به منظور تعیین خط مشی کلی و نظارت بر اجرای برنامه های عمرانی و جلوگیری از ایجاد تاسیسات نامتناسب تشکیل گردیده و محدوده گرگان تا آستارا و جبال البرز تا 25کیلومتری ساحل را در بر می گیرد. دبیرخانه آن در چالوس است و وزرای کشور، کشاورزی، نیرو، تعاون، اطلاعات، راه،  مسکن و همچنین وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه از اعضای آنند.