• عنوان سند : شرایط پذیرش محصلان در مدرسه متوسطه سلطانی اصفهان
  • شماره سند : ۲۹۲۰۰۱۱۱۰
  • تاریخ سند : ۱۳۱۱/۱۱/۲۶
  • تعداد صفحات : ۱

شرایط پذیرش محصلان در مدرسه متوسطه سلطانی اصفهان

  • شماره : ۲۹۲۰۰۱۱۱۰

  • تاریخ : ۱۳۱۱/۱۱/۲۶

  • تعداد بازدید : 39

اين سند اعلان مدرسه متوسطه سلطانی اصفهان است که در آن شرایط پذیرش محصل برای سال تحصیلی 1312 آمده است. طبق مفاد اعلان سی نفر محصل دائمی با حقوق و حجره و سی نفر محصل محدود با حجره با دادن امتحان پذیرفته شده و سال تحصیلی از پانزده شهریور شروع می شود. سن داوطلبان در سه ساله اول باید کمتر از 18 و بیشتر از 24 سال و در سه سه ساله دوم بیشتر از 28سال نباشد. فارغ التحصیلان این مدرسه می توانند بدون امتحان وارد مدرسه عالی سپهسالار شوند.