• عنوان سند : فروش اراضی یوسف‌آباد
  • شماره سند : ۲۴۰۰۸۱۴۷۷
  • تاریخ سند : ۱۳۳۱/۱۱/۰۵
  • تعداد صفحات : ۲

فروش اراضی یوسف‌آباد

  • شماره : ۲۴۰۰۸۱۴۷۷

  • تاریخ : ۱۳۳۱/۱۱/۰۵

  • تعداد بازدید : 63

اين سند لایحه قانونی انتقال وجوه حاصله از فروش اراضی یوسف‌آباد به بانک ساختمانی است که توسط دکتر مصدق با اختیارات ناشی از قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد1331 در 4 ماده و یک تبصره به تصویب رسیده است و در آن وزارت دارائی مکلف شده تا حداکثر یک‌ماه پس از تاسیس بانک ساختمانی وجوه حاصله از فروش اراضی یوسف‌آباد و 5 درصد پرداختی‌های صاحبان اراضی  که مصرف نشده و سود متعلقه به معاملات اقساطی و همچنین سهمی دولت از قنات یوسف‌آباد و پرونده‌های این اراضی را به بانک ساختمانی منتقل نماید.