• عنوان سند : تغییر عنوان نیروی دفاع ملی به نیروی پایداری
  • شماره سند : ۲۹۷۰۰۸۷۸۰
  • تاریخ سند : ۱۳۴۵/۱۰/۲۶
  • تعداد صفحات : ۱

تغییر عنوان نیروی دفاع ملی به نیروی پایداری

  • شماره : ۲۹۷۰۰۸۷۸۰

  • تاریخ : ۱۳۴۵/۱۰/۲۶

  • تعداد بازدید : 64

اين سند بخشنامه نخست‌وزیر به کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی با رونوشت از طرف مدیرکل وزارتی به ادارات‌کل آموزش و پرورش استان‌ها در مورد فرمان شاه به عنوان وزارت جنگ، نسبت به تغییر عنوان نیروی دفاع ملی به نیروی پایداری است.