• عنوان سند : شرایط واردات دارو
  • شماره سند : ۲۴۰۰۸۱۴۷۵
  • تاریخ سند : ۱۳۳۵/۱۰/۲۵
  • تعداد صفحات : ۳

شرایط واردات دارو

  • شماره : ۲۴۰۰۸۱۴۷۵

  • تاریخ : ۱۳۳۵/۱۰/۲۵

  • تعداد بازدید : 59

اين سند تصویبنامه وزرات‌های بهداری، کشور و بازرگانی در مورد شرایط وارد نمودن دارو است که از طرف نخست وزیری به وزارت بهداری ابلاغ شده است. از جمله شرایط این که کارخانه‌های وارد کننده دارو دارای لابراتوار تحقیق و وسایل فنی جدید باشند. حداقل پنج سال این دارو در کشور مبدأ مصرف شده باشد. کمیسیون داروی ایران صلاحیت آن کارخانه و داروی وارداتی را تائید کند و وزارت بازرگانی با هماهنگی بهداری و کشور در ثبیت و نظارت قیمت دارو مسئولیت دارد.