• عنوان سند : تغییر نام بانک پهلوی به بانک سپه
  • شماره سند : ۲۴۰۰۳۱۴۷۶
  • تاریخ سند : ۱۳۱۶/۱۰/۲۲
  • تعداد صفحات : ۱

تغییر نام بانک پهلوی به بانک سپه

  • شماره : ۲۴۰۰۳۱۴۷۶

  • تاریخ : ۱۳۱۶/۱۰/۲۲

  • تعداد بازدید : 76

این سند بخشنامه ریاست‌وزراء به وزارت مالیه است که در آن ابلاغ رسیده از وزارت جنگ در خصوص تغییر نام بانک پهلوی به بانک سپه طبق دستور شاه آمده است.