• عنوان سند : اجرای ماده ششم قانون تقسيمات كشور
  • شماره سند : ۶۶۶۷۷-۲۹۳
  • تاریخ سند : ۱۳۱۸/۱۰/۰۲
  • تعداد صفحات : ۱

اجرای ماده ششم قانون تقسيمات كشور

  • شماره : ۶۶۶۷۷-۲۹۳

  • تاریخ : ۱۳۱۸/۱۰/۰۲

  • تعداد بازدید : 76

سند ابلاغ بخشنامه وزارت كشور به فرمانداری شيراز است در باره اجرای ماده ششم قانون تقسيمات كشور راجع‌ به تعيين دهدار در بخش‌ها، شرايط آن‌ها، عدم سوء استفاده از دستور توسط بخشداران، موقت و آزمايشی بودن اشتغال دهداران و نداشتن حقوق و مزايا تا معلوم شدن عملكرد خوب آن‌ها.