• عنوان سند : ابلاغ لايحه قانونی مربوط به تأسيس اتاق‌های بازرگانی مصوب 1333/10/7ش
  • شماره سند : ۱۰۲۷۸۵-۲۴۰
  • تاریخ سند : ۱۳۳۳/۱۰/۲۱
  • تعداد صفحات : ۵

ابلاغ لايحه قانونی مربوط به تأسيس اتاق‌های بازرگانی مصوب 1333/10/7ش

  • شماره : ۱۰۲۷۸۵-۲۴۰

  • تاریخ : ۱۳۳۳/۱۰/۲۱

  • تعداد بازدید : 59

این سند لایحه قانونی مربوط به تاسیس اتاق‌های بازرگانی است که به امضای کمیسیون مشترک مجلس سنا و شورای ملی رسیده و از سوی نخست‌وزیر برای اجرا به وزارت اقتصاد ملی ابلاغ شده و بموجب قانون الغای کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات، تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا میباشد. این لایحه بیست و نه ماده دارد که طبق مفاد آن اتاق های بازرگانی به منظور تمرکز افکار و همکاری بازرگانان کشور در تهران و شهرستان‌ها تاسیس می‌شود و چگونگی تأسیس مانند تعداد اعضاء اتاق‌ها در تهران و شهرستان‌ها، مدت دوره انتخابیه، نحوه انتخاب اعضاء و شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، وظایف اتاق‌ها، دریافت نظریات اتاق‌ها از طرف وزارت اقتصاد، محل درآمد اتاق‌ها، و مأموریت وزارت اقتصاد ملی برای نظارت بر اجرای این لایحه بیان شده است.