• عنوان سند : استخدام محصلان رشته حقوق در فرانسه
  • شماره سند : ۲۹۷۰۳۲۶۷۰
  • تاریخ سند : ۱۳۱۰/۰۹/۲۴
  • تعداد صفحات : ۱

استخدام محصلان رشته حقوق در فرانسه

  • شماره : ۲۹۷۰۳۲۶۷۰

  • تاریخ : ۱۳۱۰/۰۹/۲۴

  • تعداد بازدید : 62

 

شرح سند: نامة وزارت عدلیه به سفارت ایران در پاریس، در خصوص لیسانسیه‌های مدرسة حقوق تهران که برای تحصیل لیسانس و دکترای حقوق به فرانسه رفته‌اند با اشاره به این که نگران استخدام در عدلیه نباشند چرا که توسعه تشکیلات قضایی به تحصیلکرده‌های حقوق نیاز دارد و برای عقب نماندن اینان نسبت به مستخدمان درجة تحصیلات آن‌ها در نظر گرفته می‌شود و برای محصلین فعلی دوره دکتری در فرانسه که از سوی سفارت معرفی شوند استخدام با رتبه 3 خواهد بود و سابقة تحصیل دکتری در فرانسه هم جز خدمتشان محسوب خواهد شد.