• عنوان سند : جمع‌آوری اسلحه غیرمجاز اشخاص
  • شماره سند : ۲۹۳۶۸۵۲۲
  • تاریخ سند : ۱۳۴۲/۰۹/۰۲
  • تعداد صفحات : ۱

جمع‌آوری اسلحه غیرمجاز اشخاص

  • شماره : ۲۹۳۶۸۵۲۲

  • تاریخ : ۱۳۴۲/۰۹/۰۲

  • تعداد بازدید : 78

 

شرح سند: بخشنامة محرمانه و خیلی فوری رئیس ستاد ارتش دوم به فرمانداری شهرستان شاهرود و درخواست جمع‌آوری اسلحه غیرمجاز اشخاص با تشکیل کمیسیون در مرکز استان و شهرستان‌ها با حضور مقام‌هاي سياسي و نظامي.