• عنوان سند : پرداخت حقوق به تعویق افتاده کارکنان وزارت داخله
  • شماره سند : ۲۴۰۰۰۳۷۶۳
  • تاریخ سند : ۱۲۹۱/۰۹/۱۵
  • تعداد صفحات : ۱

پرداخت حقوق به تعویق افتاده کارکنان وزارت داخله

  • شماره : ۲۴۰۰۰۳۷۶۳

  • تاریخ : ۱۲۹۱/۰۹/۱۵

  • تعداد بازدید : 64

 

شرح سند: نامة وزارت داخله به ادارة خزانه‌داری‌کل، درخصوص تعویق سه ماهه حقوق کارکنان وزارت داخله و بلند شدن آه و ناله آنان و به هم ریختن وضعیت وزارت در اثر این تعویق و درخواست پرداخت فوري حقوق آنان.