• عنوان سند : ادامه تحصیل محصلان مدارس فلاحت و موسیقی در دانش سرایعالی
  • شماره سند : ۲۹۷۰۱۴۲۷۹
  • تاریخ سند : ۱۳۱۵/۰۹/۰۷
  • تعداد صفحات : ۱

ادامه تحصیل محصلان مدارس فلاحت و موسیقی در دانش سرایعالی

  • شماره : ۲۹۷۰۱۴۲۷۹

  • تاریخ : ۱۳۱۵/۰۹/۰۷

  • تعداد بازدید : 59

 

شرح سند: نامة دارالانشای شورای عالی معارف به دانش سرایعالی، مبنی بر اعلام مصوبة این شورا در خصوص امکان ادامة تحصیل فارغ التحصیلان دبیرستان فلاحت و هنرستان موسیقی در دانش سرایعالی.