• عنوان سند : اساسنامة شرکت ملی نفت ایران
  • شماره سند : ۱۲۴تا۱۴۳
  • تاریخ سند : ۱۳۳۱/۰۹/۰۵
  • تعداد صفحات : ۲۰

اساسنامة شرکت ملی نفت ایران

  • شماره : ۱۲۴تا۱۴۳

  • تاریخ : ۱۳۳۱/۰۹/۰۵

  • تعداد بازدید : 235

 

شرح: طبق این اساسنامه قانون تأسیس شرکت نفت ملی ایران در تاریخ9 اردیبهشت1330 به منظور اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از نفت به تصویب مجلس رسید و مواد آن در چند فصل شامل کلیات، سرمایة شرکت، سازمان شرکت، شورای عالی، هیئت مدیره، هیئت بازرسی و ترازنامه و حساب سود و زیان و و موارد مختلف است. در سند آمده كه مرکز اصلی شرکت در خرمشهر است و همگي عملیات شرکت باید با حفظ اصل ملی شدن نفت انجام شود. همچنين در اين اساسنامه، شرایط استخدام کارمندان و کارگران، توسعه منابع نفت و صنایع وابسته به آن، تأسیس شرکت‌های تابعه، جلب همکارهای خارجی، تسهیلات و معافیت‌های گمرکی از جمله معافیت گمرکی در صادرات نفتی و وضعیت زمین‌های محل استخراج آمده است.

تاريخ: 5/9/1331ش.

شناسة سند: 124تا143

تعداد:20 برگ