• عنوان سند : زلزله در بخش گندمان در چهارمحال و بختیاری
  • شماره سند : ۲۹۲۰۰۸۲۴۹
  • تاریخ سند : ۱۳۵۲/۰۶/۱۷
  • تعداد صفحات : ۱

زلزله در بخش گندمان در چهارمحال و بختیاری

  • شماره : ۲۹۲۰۰۸۲۴۹

  • تاریخ : ۱۳۵۲/۰۶/۱۷

  • تعداد بازدید : 186

نامه فرماندار‌ کل چهارمحال و بختیاری به معاونت امور  سیاسی وزارت کشور، پیرو گزارش بعدی فرمانداری بروجن و منطقه ژاندارمری شهرکرد درخصوص شدیدتر بودن زمین لرزه در بخش گندمان قریه کنرک علیا  و خسارت به منازل قریب 70خانوار.