• عنوان سند : بخشنامه اداره اطلاعات و مطبوعات و ترجمه وزارت امور خارجه
  • شماره سند : ۲۹۰۰۰۴۰۹۸
  • تاریخ سند : ۱۳۱۵/۰۶/۱۴
  • تعداد صفحات : ۲

بخشنامه اداره اطلاعات و مطبوعات و ترجمه وزارت امور خارجه

  • شماره : ۲۹۰۰۰۴۰۹۸

  • تاریخ : ۱۳۱۵/۰۶/۱۴

  • تعداد بازدید : 192

این بخشنامه در هشت بند است. شامل: مسائل احتمالی قابل طرح هیات ترکیه ای در سفر به ایران مانند مسائل ترانزیت ازطریق طرابوزان و قرارداد اقامت اتباع طرفین، ممنوعیت ورود یهودیان مهاجر آلمانی به ایران به استثنای طبیب، مهندس، متخصص فلاحت، معمار، مکانی سین، موزیسین و ارتی زان، تشکیل کلاسهای اکابر از سوی وزارت معارف برای باسواد شدن بیسوادان، انحصار دولت در ورود اتومبیل کامیون و کلیه اشیاء یدکی آن، اطلاع به مسافران خارجی از نظامنامه و مقررات اسعاری ایران، مراسم جشن در سفارت هلند وعراق در تهران، ارسال گزارش سفارت ايران در مسكو و فرستادن آمار هفتگی بهداشتی برای سفارتخانه‌های ایران.