• عنوان سند : درخواست صرفه‌جویی از مراجعین فرمانداری آباده
  • شماره سند : ۲۹۳۰۱۸۱۰۹-۱
  • تاریخ سند : ۱۳۲۳/۰۶/۱۱
  • تعداد صفحات : ۱

درخواست صرفه‌جویی از مراجعین فرمانداری آباده

  • شماره : ۲۹۳۰۱۸۱۰۹-۱

  • تاریخ : ۱۳۲۳/۰۶/۱۱

  • تعداد بازدید : 211

آگهی فرماندار شهرستان آباده به مراجعین این فرمانداری که برای جلوگیری از اتلاف وقت و صرف کاغذ و پاکت بیهوده قبل از نوشتن نامه مطالب خود را شفاها به فرماندار اظهار کنند.