• عنوان سند : هشدار به فروشندگان برای سد معبر در پیاده‌رو
  • شماره سند : ۲۹۳۰۱۸۱۰۹
  • تاریخ سند : ۱۳۲۳/۰۶/۰۷
  • تعداد صفحات : ۱

هشدار به فروشندگان برای سد معبر در پیاده‌رو

  • شماره : ۲۹۳۰۱۸۱۰۹

  • تاریخ : ۱۳۲۳/۰۶/۰۷

  • تعداد بازدید : 183

آگهی شهرداری آباده به کسبه و پیشه‌وران و اشخاص متفرقه، مبنی به جلوگیری از خارج کردن اجناس مورد فروش خود از دکان و قرار دادن در پیاده رو که محل عبور  مرور عمومی است و موجب سد معبر می‌شود و هشدار به متخلفین که مجازات خواهند شد.