• عنوان سند : گزارش از مسافرت و سخنرانی‌های نواب صفوی در قم
  • شماره سند : ۲۹۳۰۰۲۲۵۱
  • تاریخ سند : ۱۳۳۱/۱۱/۳۰
  • تعداد صفحات : ۱

گزارش از مسافرت و سخنرانی‌های نواب صفوی در قم

  • شماره : ۲۹۳۰۰۲۲۵۱

  • تاریخ : ۱۳۳۱/۱۱/۳۰

  • تعداد بازدید : 65

شرح: سند نامة محرمانة فرماندار قم به استانداری تهران مي‌باشد كه در آن گزارش سفر نواب صفوي و همراهان به قم، چگونگي استقبال از ايشان و نيز سخنرانيهايش آمده است. بر اساس گزارش، نواب در صحن آستانة معصومه[س] سخنرانی نموده و به خانه آقای واحدی رفته و در سخنرانی مسجد امام براي جمعيت بسياري سخن گفته است. در ادامه، به ديگر سخنراني‌ها و برنامه‌هايش اشاره شده است.