• عنوان سند : ترويج خريد محصولات كارخانة گليسيرين و صابون بانك صنعتي و معدني
  • شماره سند : ۲۴۰۰۵۲۱۱۸
  • تاریخ سند : ۱۳۲۵/۱۱/۰۷
  • تعداد صفحات : ۱

ترويج خريد محصولات كارخانة گليسيرين و صابون بانك صنعتي و معدني

  • شماره : ۲۴۰۰۵۲۱۱۸

  • تاریخ : ۱۳۲۵/۱۱/۰۷

  • تعداد بازدید : 40

شرح: سند بخشنامة وزارت دارائي در مورد كارخانة گليسيرين و صابون بانك صنعتي و معدني توليد كننده بهترين صابون‌هاي رختشوئي و آرايش ايراني است كه طبق آن مديركل امور بازرگاني اين وزارت از اداره‌هاي تابعه خواسته است براي ترويج محصولات داخلي نياز‌هاي خود را از اين كارخانه تأمين نمايند.