• عنوان سند : اقدام برای فروش خاک سرخ ایران
  • شماره سند : ۲۴۰۰۱۵۲۵۷
  • تاریخ سند : ۱۳۱۵/۰۴/۳۰
  • تعداد صفحات : ۶

اقدام برای فروش خاک سرخ ایران

  • شماره : ۲۴۰۰۱۵۲۵۷

  • تاریخ : ۱۳۱۵/۰۴/۳۰

  • تعداد بازدید : 256

شرح: سند نامة سلطانی نمایندة بهبهان و کهكیلویه در مجلس به اداره معادن وزارت مالیه در خصوص درخواست تجارتخانه اصفهانیان در کلکته برای نمایندگی فروش خاک سرخ ایران در پی اعلان مزایده از سوی کشور است. در این نامه وی توصیه‌هایی به وزارت مالیه برای انتفاع کشور در معامله فروش خاک سرخ نموده است. مثلا با توجه به سر رسیدن مهلت اعلان قبلی من بعد مدت اعلان مزایده افزایش یابد تا زمان برای پاسخ‌دهی از طرف هند یا سایر کشورها مناسب باشد. دیگر این که تبلیغات مناسب با ارسال آگهی به جراید و رسانه‌های هند و کشورهای دیگر صورت بگیرد. همچنین، این که با توجه به درخواست از خریدار به سپردن اعتبار غیرقابل فسخ در یکی از بانک‌های مرکز دیگر نیازی به پیش پرداخت نیمی از مبلغ خرید نیست، چون باعث می‌شود قیمت خرید کاهش یابد و متقاضی کمتر شود. و این که، قرارداد حداکثر یکساله بسته شود تا ضرر کمتری پیش آید.