• عنوان سند : منتظر خدمت شدن بخشدار کن به دلیل قطع شدن درختان کهن باغ مستوفی
  • شماره سند : ۶۸۳۹-۲۹۳
  • تاریخ سند : ۱۳۱۸/۰۴/۲۵
  • تعداد صفحات : ۱

منتظر خدمت شدن بخشدار کن به دلیل قطع شدن درختان کهن باغ مستوفی

  • شماره : ۶۸۳۹-۲۹۳

  • تاریخ : ۱۳۱۸/۰۴/۲۵

  • تعداد بازدید : 179

شرح: سند ابلاغ بخشنامة وزیر کشور از سوي  فرمانداری قم با رونوشت به بخشداری آن منطقه مي‌باشد كه در آن ضمن اعلام منتظر خدمت شدن بخشدار «کن» به دليل كوتاهي در عمران حوزة ماموريت خود و نيز عدم مواظبت از درخت‌هاي كهنسال باغ مستوفي، به بخشداران هشدار داده است كه نسبت به عمران حوزة مأموريت قصور و كوتاهي نداشته باشند.