• عنوان سند : پیش‌بینی برقراری امنیت در مراسم سوگواری محرم در شهرکرد
  • شماره سند : ۲۹۰۰۰۲۱۲۶
  • تاریخ سند : ۱۳۳۸/۰۴/۱۴
  • تعداد صفحات : ۱

پیش‌بینی برقراری امنیت در مراسم سوگواری محرم در شهرکرد

  • شماره : ۲۹۰۰۰۲۱۲۶

  • تاریخ : ۱۳۳۸/۰۴/۱۴

  • تعداد بازدید : 237

شرح: سند صورت‌جلسة کمیسیون حفظ امنیت اجتماعی شهرستان بختیاری و چهار محال متشکل از مسئولان فرمانداری، دادگستری، دادستانی، ژاندارمری و شهربانی شهرکرد، مبنی بر چگونگی برقراری نظم و امنیت در ایام سوگواری ماه محرم به خصوص تاسوعا و عاشورا در این شهر و هماهنگی با روحانیان و معتمدین محل به منظور پرهیز از ابراز بیانات مخل نظم و امنیت و جلوگیری از رفتارهای نامناسب مانند قمه زنی و قفل بستن مي‌باشد.