• عنوان سند : تصویب برابرهایی برای ترکیب‌های عربی مورد كاربرد نامه‌هاي اداري در فرهنگستان
  • شماره سند : ۲۴۰۰۱۸۴۳۷
  • تاریخ سند : ۱۳۱۹/۰۴/۱۳
  • تعداد صفحات : ۳

تصویب برابرهایی برای ترکیب‌های عربی مورد كاربرد نامه‌هاي اداري در فرهنگستان

  • شماره : ۲۴۰۰۱۸۴۳۷

  • تاریخ : ۱۳۱۹/۰۴/۱۳

  • تعداد بازدید : 194

شرح: سند  ابلاغ بخشنامة نخست‌وزیری از سوي وزارت دارائی مي‌باشد كه در آمده است كه به پيوست 37 برابر فارسی برای واژه‌ها و ترکیب‌های عربی رایج در نامه‌های اداری از سوی فرهنگستان ایران برگزیده شده و به تصویب شاهنشاه رسیده است براي اطلاع و اجرا ارسال مي‌شود.