• عنوان سند : مناقصه حمل و نقل بسته‌های پستی و مسافر در مسیر اصفهان-شیراز
  • شماره سند : ۲۹۳۰۴۳۴۴
  • تاریخ سند : ۱۳۰۴/۰۴/۱۳
  • تعداد صفحات : ۱

مناقصه حمل و نقل بسته‌های پستی و مسافر در مسیر اصفهان-شیراز

  • شماره : ۲۹۳۰۴۳۴۴

  • تاریخ : ۱۳۰۴/۰۴/۱۳

  • تعداد بازدید : 213

شرح: سند اعلان ادارة پست ایالتی فارس مبنی واگذاری حمل و نقل پست و مسافران در مسیر اصفهان- شیراز به‌وسیله اتوموبیل به مدت پنج سال به صورت مناقصه با شرایطی مانند داشتن سرمایه کافی، برقراری هفته‌ای سه پست از اصفهان به شیراز و بالعکس و هر پست به وزن150من تبریز و پرداخت یک‌هزار و ششصد تومان درماه از طرف ادارة پست برای حمل محموله‌های پستی، چگونگي تأديه نواقل دستگاه‌هاي حامل پست و پرداخت باج راه، مبلغ پيشنهادي دواطلبان براي ادارة سرويس، نحوة حركت مسافران با دستگاههاي پستي و چگونگي فعاليت در زمستان مي‌باشد. در بند آخر نيز، آمده است كه قبول پيشنهادهاي رسيده به اختيار ادارة پست خواهد بود.