• عنوان سند : ضرورت ترك اعتياد كارمندان معتاد به ترياك
  • شماره سند : ۲۹۳-۲۳۶۰۵-۲
  • تاریخ سند : ۱۳۵۸/۱۰/۰۶
  • تعداد صفحات : ۱

ضرورت ترك اعتياد كارمندان معتاد به ترياك

  • شماره : ۲۹۳-۲۳۶۰۵-۲

  • تاریخ : ۱۳۵۸/۱۰/۰۶

  • تعداد بازدید : 85

شرح: سند بخشنامة شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران به كليه وزارتخانه‌ها  موسسه‌ها و شركت‌هاي دولتي وابسته به دولت و شهرداري‌هاست، مبني بر اين كه  كاركنان دولت درصورت داشتن اعتياد به ترياك يا مشتقات آن تا چهار ماه فرصت ترك اعتياد دارند و گرنه از خدمت منفصل يا اخراج مي‌شوند