• عنوان سند : بخشنامة مراقبت و برخورد با كارمندان ضد انقلاب و خرابكار
  • شماره سند : ۲۳۶۰۵-۲۹۳
  • تاریخ سند : ۱۳۵۸/۰۶/۰۲
  • تعداد صفحات : ۱

بخشنامة مراقبت و برخورد با كارمندان ضد انقلاب و خرابكار

  • شماره : ۲۳۶۰۵-۲۹۳

  • تاریخ : ۱۳۵۸/۰۶/۰۲

  • تعداد بازدید : 305

شرح سند: اين سند بخشنامة نخست‌وزير دولت موقت جمهوري اسلامي ايران است كه در آن از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي خواسته شده كه مراقب كارمندان منحرف و ضد انقلاب و خرابكار باشند و آن‌ها را بدون تسامح بركنار كنند.