• عنوان سند : مكاتبه در بارة عملي نشدن كشف حجاب در دهستان باشتين و دستورات لازم در اين باره
  • شماره سند : ۳۲۶-۸۳۶۶-۲۹۰
  • تاریخ سند : ۱۳۱۸/۰۴/۱۷
  • تعداد صفحات : ۱

مكاتبه در بارة عملي نشدن كشف حجاب در دهستان باشتين و دستورات لازم در اين باره

  • شماره : ۳۲۶-۸۳۶۶-۲۹۰

  • تاریخ : ۱۳۱۸/۰۴/۱۷

  • تعداد بازدید : 394

سند مكاتبة با ادارة امنيت سبزوار مي‌باشد كه در آن ضمن اشاره به عملي نشدن كشف حجاب بانوان در دهستان باشتين، خواهان رسيدگي دقيق به موضوع گرديده است. همچنين، دستور داده است كه در صورت صحت گزارش، اقدام‌هاي لازم جهت كشف حجاب صورت پذيرد.