• عنوان سند : فرمان واگذاری تولیت بقعه امامزاده سلطان علی (ع)
  • شماره سند : ۰۰۶۰۸۹-۹۹۸
  • تاریخ سند : ۱۲۷۴/۰۴/۱۷
  • تعداد صفحات : ۱

فرمان واگذاری تولیت بقعه امامزاده سلطان علی (ع)

  • شماره : ۰۰۶۰۸۹-۹۹۸

  • تاریخ : ۱۲۷۴/۰۴/۱۷

  • تعداد بازدید : 91

شرح: سندی كه در اين شماره معرفی می گردد به مناسبت پنجم ذی القعده /17 تیر، روز تجلیل از امام‌زادگان و بقاع متبرکه انتخاب گرديده است. تاريخ سند ربیع الثانی1313ق. / شهریور یا مهر 1274ش. می باشد و به شماره 006089-998 در آرشيو ملی ايران نگهداري مي‌شود. اين سند فرمان ناصرالدین شاه قاجار درخصوص واگذاری نیابت تولیت بقعه امام‌زاده سلطان علی(ع) در مشهد اردهال[کاشان] به آقای میر عبدالباقی است.