• عنوان سند : شیوه ماشین نویسی نامه‌ها
  • شماره سند : ۰۶۱۹۵۹-۲۴۰-۱
  • تاریخ سند : ۱۳۱۹/۰۴/۲۷
  • تعداد صفحات : ۴

شیوه ماشین نویسی نامه‌ها

  • شماره : ۰۶۱۹۵۹-۲۴۰-۱

  • تاریخ : ۱۳۱۹/۰۴/۲۷

  • تعداد بازدید : 78

شرح: اين سند بخشنامه وزارت دارائی برای اصلاح روش ماشین نویسی و تهیه نامه‌ها است که در آن به شیوه ماشین کردن و تهیه نامه‌ها از نظر رعایت فاصله‌ها و علائم نقطه گذاری، پاکیزگی و مقابله، تمیز نمودن ماشین تحریر و خوانا بودن رونوشت‌ها تاکید شده است.